Yhdistyksen jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä vapaamuotoisella hakemuksella henkilö, joka on kiinnostunut psykoanalyyttisesta ajattelusta ja psykoterapiasta ja/tai harjoittaa ammatissaan psykoterapiaa tai terapeuttisia hoitosuhteita. Hakemus, jossa on lyhyt kuvaus itsestä ja kiinnostuksesta yhdistystä kohtaan, tulee lähettää yhteystietoineen (maapostiosoite ja e-mail) jäsensihteerille joko sähköisesti tai kirjeitse. Johtokunta hyväksyy jäsenyyden seuraavassa kokouksessaan. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäsen pääsee yhdistyksen sähköiselle jäsenpostituslistalle.

Psykoanalyyttisen psykoterapiakoulutuksen käynyt psykoterapeuttijäsen voi anoa yhteystietojensa liittämistä yhdistyksen ylläpitämään psykoterapeuttiluetteloon. Katso tarkemmat tiedot https://ispy.fi/terapeutit/miten-saat-omat-tietosi-yhdistyksen-psykoterapeuttiluetteloon/

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun. Ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi saa taloudenhoitajalta jäseneksi hyväksymisen jälkeen. Johtokunnalla on oikeus erikoistapauksissa työttömyyden, varattomuuden, sairauden tai muun vastaavan syyn perusteella antaa vapautus jäsenmaksusta.

 

Jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsoo johtokunta erotetuksi yhdistyksestä. Jäsen voi pyytää eroa yhdistyksestä lähettämällä eronpyyntöilmoituksen jäsensihteerille. Eronpyyntö käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa ja sen jälkeen jäsenyys päättyy.

Mikäli olet unohtanut maksaa jäsenmaksusi, pyydä tarvittavat tiedot jäsensihteeriltä.