Säännöt apurahojen antamisesta

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta-ajatus: Yhdistys toimii psykoterapiaa harjoittavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Se tekee tunnetuksi ja edistää psykoanalyyttista psykoterapiaa ja sen sovelluksia. Yhdistys suunnittelee ja järjestää psykoterapiakoulutusta ja tutkimustoimintaa sekä pitää yhteyttä vastaavaan toimintaan kotimaassa ja ulkomailla.

1 §  Apuraha voidaan antaa vuosittain 1-3 henkilölle.

2 §  Jaettava summa päätetään vuosittain talousarviossa.

3 §  Apurahan myöntämisperusteena on yhdistyksen tavoitteita vastaava toiminta. Psykoterapiayhdistyksen jäsen voi hakea apurahaa omalla anomuksellaan Itä-Suomen psykoterapiayhdistykseltä ja hänen edellytetään antavan yhdistykselle selvityksen apurahan käytöstä.

4 §  Johtokunta käsittelee apuraha-anomukset. Johtokunta voi päättää  apurahan antamisesta myös oman harkintansa mukaan ilman henkilön omaa anomusta.

5 §  Apuraha maksetaan johtokunnan hyväksymänä summana apurahan saajan tilille.

 

Säännöt tarkistettu johtokunnassa 24.08.2011