Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutus

page1image475360page1image17755728

PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS (85 op) 􏰀202􏰀1-2􏰁􏰀024􏰂 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto järjestää yhdessä Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen kanssa psykoanalyyttisen aikuisten yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen 2021–2024.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 85 opintopistettä ja kesto neljä vuotta (8 lukukautta). Koulutusohjelma sisältää psykoterapeuttipätevyyden lisäksi opinnot, joilla saa valmiudet hoitosuhteen työnohjaukseen. Koulutuspaikkakunta on Kuopio

KOULUTUKSEN SISÄLTÖALUEET

Psykoterapeuttikoulutus jakautuu teoria-, menetelmä- ja kliinisten opintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksiin seuraavasti:

  • 􏰃  teoria-, menetelmä- ja kliinistä koulutusta (lähiopetus) 34 op (400 tuntia)
  • 􏰃  psykoterapiatyön työnohjaus 16 op (160 tuntia)
  • 􏰃  psykoterapeuttinen potilastyö (vähintään 340 tuntia)
  • 􏰃  opinnäytetyö 10 op
  • 􏰃  koulutuspsykoterapia/psykoanalyysi vähintään 24 op (480 tuntia)
  • 􏰃  muut mahdolliset koulutuspäivät

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET

Koulutuksen hinta on 16 000 euroa, 2000 euroa lukukaudelta. Soveltuvuushaastattelujen, koulutuspsykoterapian ja työnohjauksen kuluista opiskelijat vastaavat itse.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Hakuaikaa on jatkettu 1.11.2020 saakka. Hakulomake avautuu 17.8 klo 9.00 mennessä. Haku päättyy 1.11.2020 klo 15.00. Seminaarit pidetään pääosin parittomilla viikoilla perjantaisin. Koulutukseen valitaan 10-12 opiskelijaa.

lisätietoja: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/-/psykoanalyyttinen-aikuisten-yksilopsykoterapian-koulutusohjelma-2021-2024?fbclid=IwAR1xpvwusDXM163d9R1-KjqfACiKhOnUFJlP07UL7qKEl5sMtu9EIsB5kdY

YHTEYSHENKILÖT

Annamari Lastunen (TtT, suunnittelija), annamari.lastunen@uef.fi, 050 441 2179
Minna Valkonen-Korhonen (koulutuksen vastuuhenkilö), minna.valkonen-korhonen@kuh.fi, 044 711 3542

Seuraa tarkentuvia tietoja Itä-Suomen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen sivuilta https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/psykoterapeuttikoulutus

Kategoriat