Löytää ja tulla löydetyksi – psykoanalyyttisia kirjoituksia

Sisältö
 
s.12 Alkusanat
s.16 Esipuhe
s.22 Todellisuudesta
s.41 Psykoanalyyttinen näkökulma ajan kokemiseen
s.70 Ulkoisesta rajoittamisesta sisäiseen säätelyyn – maanisen potilaan hoidon alkuvaiheista
s.109 Illuusio ja todellisuus psykoanalyyttisessa suhteessa
s.145 Erillisyydestä ja vastavuoroisuudesta
s.172 Depression psykoterapeuttisen hoidon ongelmista
s.213 Löytää ja tulla löydetyksi
s.249 Kasvoista kasvoihin – ajatuksia Andrei Tarkovskin Peilistä
s.267 Ugetsu Monogatari – Kalpean ja surullisen kuun tarinoita
s.285 Menetyksen käsittely
s.310 Mielessä kokemisen vaikeudesta ja mahdollisuudesta

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys julkaisee 19.11.2022 uuden kirjan Löytää ja tulla
löydetyksi – psykoanalyyttisia kirjoituksia
(2022). Kirja on kokoomateos
koulutuspsykoanalyytikko Riitta Tähkän artikkeleista vuosikymmenien
varrelta. Kirjan ovat toimittaneet Anneli Heikkinen, Minna Kaukanen, Kati Pelkonen ja Iiri Pirinen.

Kirjan hinta on 40€ ja kirjaa voi tilata tilauslomakkeella yhdistyksen kotisivuilta.

“Riitta Tähkä punoo kirjoituksissaan kantateemaa yhteyden
rakentumisesta, miten löytää ja tulla löydetyksi, variaatioineen
ja sivupolkuineen, välillä kliinisiä kysymyksiä, välillä teoriaa,
välillä taidetta käsitellen. Teemat rikastuvat, kiteytyvät ja syve-
nevät. Kuten kehityksellisessä illuusiossa, jonka kantamana
maailma tulee kohti, tämän kirjan välityksellä psykoanalyysin
keskeiset kohdat tulevat ulottuville. Kirja palkitsee lukijansa.”

Henrik Enckell